Kørefolket | group | RidersHub

horses,sell horses,horse, blacksmith, shop, hoove, hooves

Gruppen for kørerfolket. Dette er en gruppe hvor du som brugere får mulighed for at diskutere emner der omhandler kørsel med vogn, så som f.eks. udstyr, træning, news og events. Diskussionen kan tage udgangspunkt i et konkret problem du står med, eller være en diskussion af mere generel karakter.