Hestens helse og sygdomme | group | RidersHub

horses,sell horses,horse, blacksmith, shop, hoove, hooves

Gruppen for hestens helse og sygdomme. Dette er en gruppe hvor i som brugere får mulighed for at diskutere emner der omhandler hestens helse og sygdomme. Heri inkluderes f.eks. spørgsmål omkring brugen af alternative og traditionelle behandlere og dyrlæger, spørgsmål til konkrete sygdomme, sygdomsforløb, hestens anatomi og hove etc. Diskussionen kan tage udgangspunkt i et konkret problem du står med, eller være en diskussion af mere generel karakter. Vær opmærksom på at du ved akut sygdom til enhver tid er forpligtet til at kontakte dyrlægen som det første. Lægmand kan ikke forventes at kunne give dig den korrekte rådgivning, men udelukkende hjælpe dig i form af erfaringsudveksling. RidersHub tager intet ansvar for eventuel forsinkelse eller forringelse af nødvendig behandling som følge af brugen af denne gruppe. Brug altid dyrlægen som din primære kontakt under hestens sygdomsforløb.