Rhodococcus equi | article | RidersHub

Dyrlægefagligt, Rhodococcus equi, Føl, Følsygdomme, Føl hoste, Føl neutrofili, Føl abscess, Føl diarre, Føl halthed, Føl artritis

Rhodococcus equi Af dyrlæge, hestekiropraktor og PhD Tone Lygren Kilde: Equine Neonatology, Medicine and Surgery (Derek C Knottenbelt)EtiologiRhodococcus equi er en aerob, G+ pleomorf saprofyt (jordhabitant). Det er en opportunistisk patogen, der har fået tilnavnet “Chinese letter organism” pga dens karakteristiske sammenklumpning ved præparatfiksering. Bakterien er intracellulær og forårsager nekrose I de peyerske pletter i tarmen. Den har en lipid/peptidoglycan kapsel som gør den meget resistent overfor antibiotika og syre/base og desinfektanter. Den overlever i jorden og i miljøet i meget lang tid. Voksne heste kan opbevare og udskille bakterien fra tyktarmen, selv om det forholdsvis anaerobe miljø i tarmen taler mod replikation. Bakterien forårsager bronkopneumoni, enteritis eller begge hos føl i alderen 2-4 måneder (dog set helt ned til 2 uger). Der ses typisk multiple abscesser i lunger og enterisk lymfevæv. Det virker som bakterien har en evne til at ødelægge makrofager og forblive indeni makrofager og leukocytter. Der kan ses septikemiske former med sequestrering til knogler, led, øje, lever og hjerne.De fleste føl inficeres via inhalation af støv-aerosoler i de første 1-3 uger af deres liv. Sandbund eller tørre, blæsende og støvede forhold lader til at føre til større infektionsrater. Antallet af bakterier i miljøet stiger i takt med at der kommer flere dyr til, hvorfor flere tilfælde ses senere på sæsonen.Både cellulær og humoral immunitet kræves, hvorfor passiv overførsel af IgG fra hoppen ikke er tilstrækkelig beskyttelse. Føl under 3 uger er mest følsomme, nok pga. deres dårlig udviklede cellulære immunforsvar. KlinikGenerelt ses nedstemthed, depression, anoreksi og pyrexi, evt. i et undulerende mønster. Ved pulmonær affektion ses en kronisk suppurativ bronkopneumoni med svag hosten og noget snot omkring næseborene. Der ses en forhøjet respirationsrate, evt med udspilede næsebor og cyanotiske slimhinder i de avancerede stadier. Eventuel ansamling af eksudat i trachea kan høres ved indgangen til thorax.Ved enterisk affektion ses suppurativ mesenterisk adenitis/ colitis. I få tilfælde ses enterisk form uden samtidig respiratorisk affektion. Den enteriske form har en dårlig prognose, og sammen med pulmonær affektion er prognosen slet.I andre organer, inkluderet subcutant, kan ses abscesser. Der kan ses en non-septisk synovitis eller en septisk artritis med eller uden halthed. I øjet kan ses uveitis/hypopyon og sjældnere retrobulbar eller orbital absces. DiagnoseDiagnosen stilles på anamnese, kliniske tegn, transtrakealskyl, ultralydsscanning og røntgen af thorax og abdomen, samt vha. blodbilledet. Transtrakealskyllet indsendes til dyrkning og bestemmelse på laboratorium. Ved scanning af lunger kan evt. ses abscesser, dog med dybdebegrænsning, hvorfor røntgen kan supplere undersøgelsen. På blodbillede ses som det væsentligste kraftig og tit i lang tid persisterende neutrofili. Der ses også forhøjet SAA. Begge elementer kan bruges i den videre monitrering.Differentialdiagnostisk må overvejes andre årsager til bronchopneumoni, enteritis, neutrofili, pyrexi og generel dårlig trivsel. Diagnosen bør tilstræbes verificeret ved dyrkning da behandlingen er kostbar og langvarig og kan have alvorlige bivirkninger for både føl og hoppe.Behandling Der gives rifampicin i kombination med et makrolid, begge PO. Disse har synergistisk virkning idet rifampicin hjælper makrolidet med at komme intracellulært. Kombination giver også god penetration til bylder. Af makroliderne vælges erythromycin, clarithromycin eller azitromycin, med effekt på bylderne i samme rækkefølge, altså er erythromycin mest effektivt. Risikoen for diarre hos føl og hoppe ses i omvendt rækkefølge, altså er der størst risiko ved erythromycin. Behandlingen bør gives i 4-6 uger, eller til alle tegn på sygdommen er væk (ultrasonografisk, røntgenologisk og hæmatologisk). PrognosePrognosen er reserveret, især hvis sygdommen først opdages sent i forløbet, hvilket ofte er tilfældet. Ved samtidige enteriske og pulmonære symptomer er prognosen slet. Enteriske symptomer alene giver også en dårlig prognose. Prognosen for fuld atletisk funktion (hos performance-heste som gallopører og travere), er reserveret.