Nyreslag / Rhabdomyolyse | article | RidersHub

Nyreslag, Rhabdomyolyse, Dyrlægefagligt, Muskellidelse, Creatin kinase (CK), Aspartat aminotransferase (AST), Myoglobinuria, Stiv gang, Profus sveden, Høj respirationsrate

Rhabdomyolyse/ nyreslagAf dyrlæge, hestekiropraktor, PhD Tone LygrenKilde: Equine Medicine and Surgery 5th ed.Rhabdomyolyse er sandsynligvis den almindeligste muskellidelse hos hest, og en almindelig årsag til nedsat præstation. Det er et komplekst syndrom der har mange årsager.KlinikDer ses typisk en stiv gang med profus sveden og en høj respirationsrate under eller efter motionering. Afficerede heste kan ses positionere sig for at urinere, nægte at bevæge sig og i alvorlige tilfælde ikke kunne komme op fra liggende. Afficerede muskler er ofte smertefulde. Ryg-, bagben, og skuldermuskler rammes oftest. Myoglobinuria ses i mere alvorlige tilfælde.DiagnoseDiagnosen kan som regel stilles på anamnese og kliniske tegn. Paraklinisk ses en stigning i creatin kinase (CK) til flere tusinde IU 6-12 timer efter et akut nyreslag. Niveauet normaliseres efter 3-4 dage. Aspartat aminotransferase (AST) opnår et højdepunkt efter 24-48 timer, og synker gradvis til normalniveau efter 10-21 dage (Rossdale & Partners, Equine Clinical Pathology).BehandlingMålene for behandlingen af alvorlig ramte dyr inkluderer Begrænse yderligere muskelskadeReducere smerteGenoprette væske- og elektrolyt balanceReducere risikoen for renal skade i alvorlig ramte dyr med myoglobinuriaGenerelt, skal træningen stoppes. Men hvis der er ukomplicerede muskelspasmer med meget lidt muskelskade, kan let motion bedre tilfældet markant. Det kræves et godt klinisk øje for at differentiere de to. Ved tvivl stoppes træningen.Hvis cirkulationen ikke er kompromitteret, kan der gives lave doser af acetylpromazine for at mindske angst og bedre perifert blodflow. Alternativt kan gives små doser xylazine eller diazepam. NSAIDs er indikerede, men gives med forsigtighed ved pigmenturia (nyreaffektion). Ved kraftige smerter kan gives detomidine og butorphanol. Kortikosteroider kan hjælpe med at stabilisere cellemembraner.For heste med tydelige kliniske tegn på alvorlig rhabdomyolyse, hemoconcentration eller myoglobinuria, er første prioritet at reetablere væskebalance og inducere diurese. Hvis nyreslaget opsto under et løb, vil dyret være alkalisk, hvorfor alkaliske væsker ikke bør bruges. Balancerede elektrolytløsninger IV eller via næsesvælgsonde er passende. I dehydrerede dyr, kan myoglobin virke nefrotoksisk, hvorfor det er vigtigt at opretholde en god perfussion i nyren. Der bør gives 2-3 L væske/time indtil urinen er klar. Derefter revurderes PCV, total plasma protein og serum elektrolytter. Der bør tages jævnlige prøver af CK hos alvorlig ramte dyr. Liggende dyr skal gives ro og et blødt underlag.